Ankara Diğer Sağlık Personeli Kursu

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetinin Uygulanması Ve İşyeri Hemşireliği (DSP)

İş yerlerinde işin yürütüldüğü esnada çeşitli sebeplerle sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar “İş Sağlığı Ve Güvenliği” olarak tanımlanmaktadır. Evrensel anlamda ise İş sağlığı ve güvenliği; henüz bir tehlike veya arıza meydana gelmeden, tehlikeler ve riskler öngörülerek, bunların kabul edilebilir olup olmadığına karar verme çalışmalarını kapsamaktadır.

Ankara Diğer Sağlık Personeli Kursu
Ankara Diğer Sağlık Personeli Kursu

6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu eski geleneksel yaklaşımlar yerini çağdaş yaklaşımlara bırakmıştır. Geleneksel yaklaşımda, kazaların ve sistem bozukluklarının incelenmesi temel alınırken, olay sonrası inceleme ve işin yeniden düzenlenmesini hedef alınır. Çağdaş güvenlik yaklaşımı ise, sistem hataları yerine, güvenlik yönetim sisteminin incelenmesi, risk değerlendirme ve güvenlik kültürüne ağırlık verir. Burada amaç olay gerçekleşmeden çalışanların güvenliği sağlayacak adımlar atmaktadır.

İşyeri Hemşireliği/ Diğer Sağlık Personeli (DSP)

6283 Numaralı Hemşirelik Kanunu’nda; Hemşireliğin tanımı şöyle yapılmıştır. Hekim tarafından acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını planlamak, uygulamak, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık personelidir. Hemşireler ayrıca aile hekimliği uygulamasına ilişkin kanun hükümleri ile bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuattaki görevleri de yaparlar.

6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’nda ise İşyeri Hemşiresi: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu, ifade eder.

İşyeri Hemşiresinin Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Diğer sağlık personelleri işyeri hekimleri ile birlikte görev yapar.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi işlemlerini yapar.  

Hizmet sunulan işyeri ve personeli ile ilgili veri toplar ve gerekli kayıtları tutar.

Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayenelerde gerekli yardımı sunar.

Özel politika gerektiren grupların takibini yaparak gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlar.

İlk yardım hizmetlerinin organizasyonunun yürütülmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışır.

Çalışanların sağlık eğitimlerinde görev alır.

İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimine gerekli desteği sağlar.

İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütür.

İş güvenliği hizmeti verilen işyerlerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlar.

Ayrıca işyeri hekimi tarafından verilen direktifleri yerine getirir.

Kimler İşyeri Hemşiresi Olabilir?

İşyeri hemşiresi veya bilinen diğer adı ile Diğer Sağlık Personeli (DSP) olabilmek için Aile, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan şartlara uygun olmak esastır.

Belirlenen Bölümlerden Mezun Olmak: İşyeri hemşiresi olabilmek için öncelikle belirtilen bölümlerden mezun olmak gerekmektedir. Bu bölümler;

 • Acil Tıp Teknisyenliği
 • Hemşirelik
 • Sağlık Memurluğu
 • Çevre Sağlı Teknisyenliği Bölümlerinden mezun olanlar, Diğer Sağlık Personeli / İşyeri Hemşiresi olabilirler.
 • İşyeri Hemşiresi Eğitimi Almak: İşyeri Hemşiresi olabilmek için bakanlık tarafından belirlenen bir başka şart da ‘‘eğitim alma’’ zorunluluğudur. Katılımcılar, bakanlığın gerekli eğitim programını açması için yetkilendirdiği eğitim merkezlerinden eğitim alırlar.
 • Ankara işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi Eğitim Merkezi bakanlıktan işyeri hemşireliği kursları düzenlemek için gerekli izinleri almış ve yine bakanlığın direktiflerine göre çalışma programlarını düzenlemiş bir eğitim programıdır.

 İşyeri hemşireliği eğitim programı,

 • Uzaktan eğitim: 45 saat olarak düzenlenen uzaktan eğitimler Ankara işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin internet veri tabanı üzerinden her katılımcıya özel oluşturduğu, kullanıcı şifresi ile sisteme kayıtlı dersleri eşzamanlı olmadan gün içersinde dilediği saatler içerisinde takip ettikleri programdır.
 • Örgün Eğitim: 45 saat süren örgün eğitimler ise Ankara işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin kurs merkezine ait sınıflarda yüz yüze işlendiği derslerdir. Örgün eğitimler devam zorunluluğu olan ve bakanlık tarafından denetlenen eğitimlerdir. Eğitimler gün içersinde en fazla altı saat olacak şekilde düzenlenir.  

Ankara işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi pandemi döneminde de kursiyerlerine verdiği eğitim desteğini kesmemek amacıyla örgün eğitimlerini online olarak yapmaya başlamıştır. Böylelikle kursiyerlerimiz eğitimlerini aksatmadan yapılacak ilk sınava zamanında başvuru yapabilmektedirler. Aynı zamanda eğitim kurumuna gelmeden % 100 uzaktan eğitimle kurslarını tamamlarken pandeminin olumsuz koşullarına da daha az maruz kalmışlardır.

 • ÖSYM Tarafından Yapılan Sınavlarda Başarılı Olmak

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının görevlendirmesi ile ÖSYM tarafından yılda iki defa İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı yapılır. İşyeri Hemşiresi olacak katılımcıların bu sınavlara girmesi ve yeterli puanı alması bakanlıkça belirlenen bir başka şarttır. Sınavda başarılı olamayanlar bir sonraki sınava tekrar kurs almadan girebildikleri gibi Ankara işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi’den eğitim alanlar da eğitim kurumunun sonraki dönem için açılan eğitimlerine misafir kursiyer olarak katılabilirler.

Diğer Sağlık Personeli Eğitimlerinde İstanbul Yeni Uzman Akademi Farkı

Diğer Sağlık Personeli eğitimlerini Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan bir eğitim kurumundan almalısınız.

Bizler; İstanbul işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi olarak yıllardır eğitim sektöründe Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının izin ve yetkilendirmesi ile hizmet vermekteyiz. Biz yaptığımız işin sorumluluklarının farkındayız. Çünkü biz YENİ UZMAN AKADEMİYİZ. Siz de yaptığınız işte sorumluluk taşıdığınızı düşünüyor ve ciddi bir kurumla çalışmak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. 

Ankara işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi bütün kursiyerlerine ücretsiz olarak,

 • Konu anlatımı ve soru bankasından oluşan eğitim seti hediye etmekle beraber
 • Sınav öncesi 60 saatlik soru çözüm ve ders tekrar programları ve
 • İngilizce ve Rusça Eğitimleri
 • ISO 45001 Eğitimleri düzenlemektedir

Bu saydıklarımız katılımcılarımıza sunduğumuzun imkânların sadece birkaçı olmakla beraber,

Ankara işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi olarak eğitim ailemizin bir parçası olarak katılımcılarımızı ailemizin bir parçası olarak görüyoruz.  Kurs dönemi boyunca ve kurslarını başarı ile tamamlamalarının ardında da bağlarımızı koparmamak ve onlara imkânlarımızın el verdiği dairede bütün desteği sağlamak amacıyla sosyal medya hesaplarımız üzerinden İSG alanındaki gelişmeleri bildirerek ve yine sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığımız iş ilanları ile destek veriyoruz. Sizler de eğitim kurumumuzu https://www.facebook.com/taner.basol.311   facebook ve https://instagram.com/yeni_uzmanakademi?igshid=j2kucvlxiut instagram hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Ankara işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi eğitimlerinde sadece kendi kursiyerlerini değil iş sağlığı ve alanında emek harcayan ve eğitim alan meslektaşlarına hizmet etme amacıyla dijital ders notlarını ve İSG alanındaki mevzuatları da sitemiz üzerinden yayınlıyoruz. Ana sayfamızda bulunan ders notları butonunu tıklayarak veya  https://yeniuzmanakademi.com/is-guvenligi-ders-notlari linkinden ders notlarını indirebileceğiniz gibi yine ana sayfamızda bulunan İSG Mevzuatları butonuna tıklayarak veya https://yeniuzmanakademi.com/is-sagligi-ve-guvenligi-mevzuatlari linkinden mevzuatları da indirebilirsiniz.

Ankara işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi sektörde 7 yılı birçok başarı ile beraber geride bırakmaya hazırlanan; iş sağlığı ve güvenliği alanında kurslar düzenleyen  bir eğitim kurumudur.

 Sizler de eğitimlerinizi işinin uzmanı Yeni Uzman Akademi’den alarak başarı merdiveninde bir basamak önde olun.