Ankara İş Güvenliği Kursu

ASYA AKADEMİ ANKARA İŞ GÜVENLİK KURSU

6331 sayılı Kanun ile Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uygulamaları yeni bir döneme girmiştir. Kanun İSG ile ilgili sorunların çözümüne yönelik çok sayıda yeni ve olumlu düzenlemeler getirmiştir. Bu yeniliklerden biri ve en önemlisi de İSG hizmetlerinin sahada bu işle görevlendirilen uzman İSG profesyonelleri tarafından yerine getirilmesine verilen önemdir. Gerçekten Kanun, geçmiş dönemlerdeki düzenlemelerin çok ötesinde İSG profesyonelleri ile ilgili olarak; tanım, görev ve yetkileri, çalışma şartları ve belirlenme süreci ile ilgili düzenlemelere büyük önem vermiştir. 6331 sayılı Kanun’la beklenen iyileşmelerin önemli bir kısmı bu profesyonellerin görevlerini layıkıyla yerine getirmeleri ile hedefine ulaşacaktır. 

Ankara İş Güvenliği Kursu, İş Güvenliği Kursu / Asya Akademi
Ankara İş Güvenliği Kursu

6331 Sayılı Kanun, işyerlerinde iş güvenliğinin sağlanmasının yanında iş güvenliği uzmanlarının yetişmesi usullerini de kapsar. Ülkemizin başkenti olan Ankara, iş güvenliği kursu alanında da ön sıralarda yerini almayı başarmıştır. Ankara iş sağlığı ve güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde her zaman adından söz ettiren bir kurumdur.  

İş Güvenliği Ne Anlama Gelmektedir?

İşyerlerinde, işin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek tehlikelerden ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan, çalışanları korumak ve onlara daha iyi bir çalışma ortamı sağlayabilmek adına yapılan bilimsel ve sistemli çalışmaların tümüdür.

İş Güvenliğinin kendine has özellikleri vardır:

1 – Düzeltmekten çok koruyucudur.

2-  Çok disiplinli bir yapıdır.

3- Ancak ilgili tarafların katkısıyla gelişebilir. Bu taraflar ise;

Devlet, İşverenler ve Örgütleri, Çalışanlar- Sendikalardır.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarındaki Amaç Nedir?

İş sağlığı ve güvenliğinin asıl hedefi, çalışanları iş Kazası ve meslek hastalıklarından korumaktır. Bu hedefi gerçekleştirmek için de sağlık ve güvenlik koşullarını geliştirmeyi amaçlar.

İş Güvenliği Uzmanı Ne Anlama Gelmektedir?

Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, teknik eleman anlamına gelmektedir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı Olabilmek için Aile ve Çalışma, Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Yeri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş şartlar vardır. Bu şartlar,

İş Güvenliği Eğitimi Almak

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, tehlike sınıfına göre üç gruba ayrılmış durumdadır:

 Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı,

 Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı,

 Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır.

 Bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilir.

İş Güvenliği Uzmanı Olabilmek İçin; Belirli Bölümlerinden Mezun Olmak Gerekmektedir:

İSG Uzmanı olabilmek için;

Mimarlık Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Teknik Eğitim Fakültesi

Fen Fakültesi, Fizik – Kimya – Biyoloji

Meslek Yüksek Okullarının, İş Sağlığı Ve Güvenliği Programlarından mezun olmak gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen bölümlerin dışındaki eğitim programlarından mezun olanlar iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olamazlar.

Eğitim Süresi Ne Kadardır?

İş güvenliği eğitimleri üç başlıkta yapılır. Bunlar;

90 saat uzaktan eğitim,

90 saat örgün eğitim,  

40 saat staj eğitimi olmak üzere toplamda 220 saattir.  

 Ankara iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi, deneyimli eğitim personeli ile A, B ve C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği alanında kurs düzenleme yetkisine sahip bir eğitim kurumudur.

Eğitimler Yeni Uzman Akademi’nin Ankara iş güvenliği kursunda iki farklı program dâhilinde yapılmaktadır. Pandemi dönemi süreci ile birlikte eğitimlerini online sisteme taşıyan Ankara iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi, böylelikle eğitim ağını Türkiye’nin her yerine yaymıştır. Bu sayede başta kurs merkezlerinin uzaklığı olmak üzere birçok sebepten dolayı eğitim alamayanlara Ankara iş güvenliği kursu aracılığı ile eğitim fırsatı doğmuştur.

Sektörde 7 yılı geride bırakan Ankara iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi, eğitim kalitesi ile Ankara iş güvenliği kursu alanında bir başarı klasiği haline gelmiş ve yeni eğitim döneminde de hız kesmeden eğitimlerine devam etmektedir.

1-İş Güvenliği Sınavında Başarılı Olmak:  

ÖSYM tarafından bakanlığın görevlendirmesi ile yılda iki defa olmak üzere İSG Sınavı yapılmaktadır. İSG Uzmanı olmak isteyen adayların eğitimlerini tamamlamaları üzerine bu sınavlara girerek yeterli puanı almaları gerekmektedir.

Adaylar girdikleri sınavda başarılı olamasalar da tekrar kurs almadan bir sonraki sınava girebilirler.

2-İSG Sertifikasına Sahip Olmak:

Sınavı geçen adayların, bakanlık tarafından adlarına düzenlenmiş olan İSG Uzmanlık sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. Bu sertifikayı almamış olan adaylar, diğer şartları taşısalar da İSG Uzmanı olarak görev yapamazlar. Adayların isimlerinin sınav sonrası müraccat işlemlerini tamamlamaları üzerine isimleri İSG Katip programında yer alır ve e- sertifikaları da yine aynı programda aktif hale gelir. İsimleri aktif hale gelen ve e- sertifikalarını alan adaylar profesyonel kabul edilirler ve İSG Uzmanı olarak görev alabilirler.

İSG Uzmanları Nerede Görev Yaparlar?  

Bakanlığın belirlemiş olduğu şartları taşıyan ve e – sertifikasını alarak İSG profesyonelleri içerisinde yer alan İSG uzmanları, ortak sağlık güvenlik birimlerinde (OSGB) çalışabilecekleri gibi işyerleri ile sözleşme yaparak direkt işyerlerinin kadrosunda da görev alabilirler.

Yeni Uzman Akademi Ankara İş Güvenliği Kursu:

Yeni Uzman Akademi sektör içerisinde yer edinmiş bir eğitim kurumudur. Eğitim sektöründe Ankara iş güvenliği kursu olarak Yeni Uzman Akademi’yi ön plana çıkaran özellikleri vardır. Bu özellikleri sıralayacak olursak, en başta öğrenci odaklı eğitim programlarının göze çarptığını söylememiz yerinde olacaktır.  Bunun yanında Ankara iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi katılımcılarına sağladığı ücretsiz genel tekrar programları, zengin ders içerikleri ve materyalleri ile de adından sıkça bahsettirmektedir.

Sizler de iş güvenliği eğitimi almak istiyorsanız Ankara iş güvenlik kursu Yeni Uzman Akademi’nin online eğitimlerinden yararlanmakta geç kalmayın. Ankara iş güvenliği kursu deyince akla ilk gelen kurum: Yeni Uzman Akademi ailesine katılmak için acele edin.

İş güvenliği eğitimleri hakkında bilgi almak ve eğitimler hakkındaki sorularınıza cevap bulmak için hiç tereddüt etmeden Ankara iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi’yi arayabilirsiniz. 

Bizler Ankara iş güvenliği kursu olarak sizlere her konuda yardımcı olabilmek için bir tuş kadar yakınız.