İstanbul İşyeri Hekimliği Kursu

İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİMLERİNİN DEĞİŞMEZ İSMİ YENİ UZMAN

İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimidir.

İstanbul İşyeri Hekimliği Kursu
İstanbul İşyeri Hekimliği Kursu
 • İşe giriş sürecinde, iş ve işçi uyumunun sağlanması sağlar.
 •  Üretim esnasında, çeşitli sebeplerle doğan problemler sebebiyle çalışanlarda meydana gelebilecek hastalıkların, henüz yakınmalar ortaya çıkmadan saptanması amacıyla aralıklı kontrol muayenelerinin yapılmasını sağlar.
 • Hem işe giriş hem de aralıklı kontrol muayenelerinin ve sürekli izlemin yapılandırılabilmesi için işletmenin bütününde sağlık ve güvenlik tehlikelerinin belirlenmesi ve sağlık risklerinin değerlendirilmesi amacıyla gözlem ve incelemeler yapar.
 • İşyeri ortamı ve zararlılarla ilgili ölçüm ve analizlerin planlanması ve sonuçların değerlendirilmesi, sürekli takibinin yapılmasından sorumludur.
 • İşe giriş ve periyodik muayeneleri, ayaktan tanı ve tedavi hizmetleri, işyeri ortamı gözlem ve analizleri vb. faaliyetler nedeniyle  elde edilen verilerin analizi, kayıt ve istatistiksel değerlendirme yöntem ve araçlarını kullanarak iş sağlığı sorunlarının sıklık ve yaygınlıklarının tanımlanmasını kontrol eder. 
 • Çalışanlara; işyerindeki olası sağlık problemlerinden korunma, güvensiz davranışlardan kaçınma ve sağlığın olumlu yönde geliştirilmesi bilgi ve becerilerinin kazandırılmasını sağlar.
 • İşletme dışından gerekli bilgilerin sağlanması, kimi özel sorunların tanımlanması için araştırmalar yürütülmesi işlerini yürütür.
 • Yürütülen işyeri sağlık hizmetlerinin miktar ve kapsamının, koruyucu-önleyici hekimlik faaliyetlerinin bulgularıyla, sonuçlarının işletme yönetimine ve  yasal gereksinimlere uygun olarak bölge çalışma müdürlüklerine raporlanması işyeri hekimlerinin temel görevleridir.

İşyeri Hekimlerinin Eğitimi

Eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitimin süresi, 180 saat teorik ve 40 saat uygulama olmak üzere toplam 220 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak da verilebilir. Uygulamalı eğitimler ise işyeri hekimi bulunan bir işyerinde yapılır. İşyeri hekimliği eğitim programlarının sonunda Aile,  Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce ÖSYM’nin görevlendirilmesi ile sınav yapılır.

İstanbul İşyeri Hekimliği Kursu Yeni Uzman Akademi’de Eğitimler

Eğitim kurumumuz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak kurslar düzenlemektedir. İşyeri hekimliği kurslarımız,

90 Saat Uzaktan Eğitim: Eğitim kurumumuzun uzaktan eğitim sistemi üzerinden, katılımcılarımızın derslere kendileri için uygun saatlerde katılması ile gerçekleştirilir. Eğitimler 15 günlük bir süreçte gerçekleştirilir.

90 Saat Örgün Eğitim: Eğitim kurumumuzun dersliklerinde günde maksimum 6 saat olacak şekilde düzenlenir. İstanbul İşyeri Hekimliği Kursu Yeni Uzman Akademi’de eğitimler, her biri alanında otorite kabul edilen eğiticilerin rehberliğinde yapılır.

40 Saat Staj Eğitimleri: Pratik eğitim olarak da bilinen staj eğitimleri İstanbul İşyeri Hekimliği Kursu Yeni Uzman Akademi’nin eğitim kadrosu tarafından uygun görülen ve işyeri hekimi bulunduran işyerlerinde gerçekleştirilir.

İşinin Uzmanı

İstanbul İşyeri Hekimliği Kursu olarak eğitimler düzenleyen Yeni Uzman Akademi bu sektörde 7 yıllık tecrübeye sahiptir. Yeni Uzman Akademi’yi işinde uzman yapan da başta sektördeki tecrübesi olmakla beraber, eğitim kadrosunun her biri kendi alanında otorite sahibi olan eğiticilerden oluşmasından kaynaklanmaktadır. İstanbul İşyeri Hekimliği Kursu Yeni Uzman Akademi tecrübesinin verdiği yetkinliğinin yanında katılımcılarına sunduğu birbirinden özel avantajlarla da adından sıkça bahsettirmektedir.

Eğitim kurumumuz İstanbul İşyeri Hekimliği Kursu Yeni Uzman Akademi katılımcılarına

Ücretsiz olarak;

 • İşyeri Hekimliği Sınavına yönelik konu anlatımı ve soru bankası kitapları
 • Sınav öncesi 60 saatlik soru çözüm programları
 • İngilizce – Rusça Eğitimleri 

İstanbul İşyeri Hekimliği Kursu Yeni Uzman Akademi https://yeniuzmanakademi.com/is-guvenligi-ders-notlari sayfasından dijital ders notlarını herkesin hizmetine sunarken; https://yeniuzmanakademi.com/is-sagligi-ve-guvenligi-mevzuatlari sayfasından da İSG alanındaki tüm mevzuatları paylaşmaktadır.

İstanbul İşyeri Hekimliği Kursu Yeni Uzman Akademi’nin katılımcılarına ve sektöre hizmetleri bunlarla da sınırlı kalmamaktadır. Eğitim kurumumuz, sosyal medya hesapları sayesinde takipçilerini sektörle ilgili gelişmelerden haberdar ederken aynı zamanda yayınladığı ilanlarla da İSG sektörü alanında iş arayanlarla profesyonel arayanları buluşturuyor. Sizler de  https://www.facebook.com/taner.basol.311 facebook     ve https://instagram.com/yeni_uzmanakademi?igshid=j2kucvlxiut instagram hesaplarımızı takip edin,  İSG alanındaki gelişmelerden haberdar olun.