İş Güvenliği Uzmanı Kursu ( İş Güvenliği ve Sağlığı Kursu)

A Sınıfı, B Sınıfı, C Sınıfı İş Güvenliği Kursu için bilgi formunu doldurun, size hemen dönüş yapalım.

İş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek kazalar ve bu kazalara bağlı oluşabilecek tüm sorunlar (mesleki hastalıklar, iş kayıpları, sakatlanma, ölüm) İş Sağlığı ve Güvenliği alanına girmektedir. Bu kaza koşullarının ortadan kaldırılması ve çalışma şartlarının daha iyi hale gelmesi için “İş Sağlığı ve Güvenliği” çalışmaları yapılmalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi alanında sektöre binlerce mezun kazandıran Yeni Uzman Akademi, ÇSGB bakanlık onaylı sertifika sağlayan Türkiye’deki ilk kurumlardan biridir.

2003 yılından bugüne sektörde bulunan ve geniş şube ağı ile edindiği tecrübeyi nitelikli bir biçimde yansıtan Yeni Uzman Akademi sektörünün birincil eğitim kuruluşlarındandır. İSG Eğitim Programımızla ilgileniyorsanız tıklayın , kariyer danışmanımız sizi arasın.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği iş yerlerindeki faaliyetlerin yürütülmesi sırasında çalışanların güvenliğini ve sağlığını riske sokacak olayların engellenmesi için yapılan planlı çalışmalardır. Bu çalışmalar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Nedir?

İş kazalarını azaltmak ve ortadan kaldırabilmek için son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği eğitimine de önem verilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi sayesinde toplanan uzmanlar, iş yerlerini denetlemekte ve çalışma şartlarının güvenilirliğini kontrol etmektedir. Bu sayede iş kazaları oranında büyük anlamda düşüş yaşanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Neleri Kapsar?

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi, uzman olmak isteyen kişilere genel iş güvenliği kurallarını ve kazaların nasıl önleneceğini öğretmektedir. Bireyler bu konuda uygun analizleri yapmayı ve çözüm önerileri oluşturmayı da bu eğitim sayesinde öğrenir. Daha güvenli bir iş ortamı oluşturmayı amaçlayan bu eğitim sayesinde, iş kazalarının azaltılması hedeflenmektedir.

Eğitime Kimler Katılabilir?

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine; mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji lisans mezunları ile meslek yüksek okullarının iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar katılabilmektedir.

 

Eğitimin İçeriği Nedir?

  • İş Sağlığı ve Güvenliği tanımı,
  • Yasal Mevzuat ve İçerik (İş yasası, tüzük ve yönetmelikler)
  • İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Yaklaşımlar ve Temel Prensipler
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Devlet, İşveren ve İşçilerin Görev ve Sorumlulukları
  • Kaza Nedenlerinin Analizi
  • İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluklar
  • Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması
  • Fiziksel Etmenler ve Termal Konfor Şartları

Eğitim Saati

90 Saat Uzaktan Eğitim

90 Saat Örgün Eğitim

40 Saat Pratik Eğitim (Staj)

Eğitimin Sonunda Ne Olunmaktadır?

Bu konuda eğitim alan kişilere,  ÖSYM’nin yaptığı sınavda başarılı olunduğu taktirde; ÇSGB Bakanlık Onaylı “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” Katılım Sertifikası verilmektedir. Tüm kamu ve özel şirketlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olarak çalışma hakkı sağlanmış olur.