İşyeri Hekimliği Kursu

İşyeri Hekimliği Kursu eğitimleri Antalya Asya Akademi tarafından tamamen uzaktan eğitim modeli ile gerçekleştirilir. İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların fiziksel, zihinsel ve sosyal iyilik hallerinin en üst düzeyde geliştirilmesi ve sürdürülmesiyle ilgili bir konudur. Bu amaçla, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygunluk sağlanmalıdır. İşyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği konularında uzmanlaşmış ve sertifikalandırılmış hekimdir. İşyerlerindeki sağlık ve güvenlik standartlarını iyileştirmek amacıyla iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personeliyle birlikte çalışır.

İşyeri Hekimliği Eğitimi, Asya Akademi

İSG Kurs Programlarında Başarının Adresi: Asya Akademi

Asya Akademi, İşyeri Hekimliği Kursu konusunda bakanlıkça yetkilendirilmiş bir eğitim kurumudur. İşyeri hekimliği, çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla işyerlerinde yürütülen önemli bir faaliyettir. Asya Akademi, bu alanda kaliteli ders materyalleri ve uzman eğitmenlerle donanmış bir eğitim programı sunmaktadır.

Özellikle uzaktan eğitimler sayesinde, Türkiye’nin her yerinden katılımcılar Antalya Asya Akademi’nin İşyeri Hekimliği Kursu programlarına kolaylıkla katılabilirler. Bu sayede, coğrafi konumlarına bakılmaksızın eğitim olanaklarından faydalanabilirler.

Asya Akademi’nin bir diğer avantajı ise uygun eğitim ücretleri sunmasıdır. Eğitimlere katılmak isteyenler, ekonomik açıdan da rahatlıkla eğitimlerini gerçekleştirebilirler.

İşyeri hekimliği, iş sağlığı ve güvenliği açısından son derece önemlidir ve işverenlerin yasal bir zorunluluğudur. Asya Akademi’nin İşyeri Hekimliği Kursu, bu alanda profesyonel bilgi ve beceri kazanmak isteyenlere uygun bir platform sunmaktadır. Uzman eğitmenlerin rehberliğinde, katılımcılar sağlıklı bir işyeri ortamının oluşturulması ve iş kazalarının önlenmesi konularında bilgi sahibi olacaklar.

Asya Akademi’nin İşyeri Hekimliği Kursu, iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzmanlaşmak isteyenlere kapsamlı bir eğitim sunmaktadır. Katılımcılar, sağlık risklerini değerlendirme, işyeri taraması, ilk yardım becerileri, ergonomi, iş hijyeni ve diğer önemli konular hakkında bilgi edineceklerdir.

İSG İle Hedeflenen Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği yönetiminde temel amaç, çalışanların potansiyel iş kazaları ve meslek hastalıkları ile karşılaşmadan önce önlemleri alarak bu durumları önlemektir. Acil eylem planları hazırlanarak, olası zararların minimize edilmesi hedeflenir.

İşyeri Hekimlerinin Çalışma Süreleri

Tehlike düzeyine göre farklı hesaplamalar yapılmaktadır.

Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde her çalışan için aylık en az 5 dakika,

Tehlikeli sınıfta yer alanlarda ise çalışan başına aylık en az 10 dakika süreyle çalışırlar.

Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde ise her çalışan için kişi başı aylık minimum 15 dakika çalışma süresi uygulanır.

İşyeri Hekimliği Kursu için Kimler Başvurabilir?

İşyeri hekimliği eğitimlerine katılmak isteyenler için Antalya Asya Akademi, İşyeri Hekimliği Kursu sunmaktadır. Tıp fakültesi mezunu olan hekimler, kuruma kaydolarak bu kursa katılabilirler.

Kayıtta Gerekli Evraklar Nelerdir?

Kayıt için gerekli belgeler arasında kimlik, tıp fakültesi diploması veya geçici mezuniyet belgesi/e-devlet mezun belgesi ve başvuru formu yer almaktadır.

Eğitimler Nasıl Gerçekleştirilir?

İşyeri Hekimliği Kursu eğitimleri, bakanlığın yetkilendirmesiyle düzenlenir ve tamamen uzaktan eğitim olarak gerçekleştirilir. Toplamda 220 saatlik bir eğitim süreci bulunmaktadır. Eğitimler çevrimdışı, çevrimiçi ve uygulama eğitimi olarak üç aşamada gerçekleştirilir.

Çevrimdışı eğitimler isteğe bağlı olarak katılımcıların uygun gördüğü zaman dilimlerinde gerçekleştirilir. Bu eğitimler toplamda 81 saat sürer ve bir günde en fazla 6 saatlik bir süreyi kapsar.

Çevrimiçi eğitimler ise 99 saatlik bir süreyi kapsar ve katılımcılar, 09.00 ile 15.00 veya 15.00 ile 21.00 arasında gerçekleşen canlı derslere katılabilirler. Bu dersler, sanal sınıflarda düzenlenir.

Son olarak, 40 saatlik uygulamalı eğitimler yapılır ve Türkiye’nin her yerinde staj yapma imkânı sunulur. Asya Akademi, İşyeri Hekimliği Kursu programlarını tamamen uzaktan eğitimle her yerden alabilme fırsatı sunar.

İşyeri Hekimliği Sınavlarına Katılma Şartları Nelerdir?

Bakanlık tarafından ÖSYM’nin görevlendirmesi ile gerçekleştirilen sınavlar İSG olarak adlandırılır ve yılda iki defa gerçekleştirilir. İşyeri Hekimliği Kursu alan katılımcılarımız da İSG sınavlarına girmeleri ve yeterli puanı (70) almaları gereklidir. Sınava katılabilmek için kurs almak zorunluluktur.

Sınava İşyeri Hekimliği Kursu alan katılımcılarımızla birlikte iş güvenliği kursu ve işyeri hemşireliği kursu alan kursiyerlerimiz de katılır. Her alanda sınava gireceklere 50 soruluk çoktan seçmeli test sınavı gerçekleştirilir. 35 ve üzeri soruya doğru cevap veren hekimlerimiz başarılı sayılırlar ve ÇSGB tarafından sertifikalandırılırlar.

Sertifika İşlemleri

Eğitimlerini tamamladıktan sonra İSG sınavlarına girerek başarılı olanlar, İSG Katip izleme ve takip programı üzerinden gerekli işlemleri gerçekleştirirler ve sertifikaları da yine dijital olarak görüntüleyebilirler. Sertifikalarını görüntüleyen hekimlerimiz görev almaya başlayabilirler. Yukarıda da belirttiğim sürelerde çalışabilirler. Sadece bir firmada görev alabilecekleri gibi bakanlığın belirlediği mesai süresinde çalışan sayısına göre birden fazla kurumda da çalışabilirler.

İSG Programlarımız ve Uzman Kadromuzla Başarıyı Yakalayın

İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için hayati önem taşır. İşyerlerinde meydana gelebilecek kazalar ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işverenlerin ve çalışanların ortak sorumluluğudur. İşyeri hekimleri, bu süreçte önemli bir rol oynar ve işyerlerinde sağlık ve güvenlik standartlarının uygulanmasını sağlar. İşyeri Hekimliği Kursu, hekimlere gerekli bilgi ve becerileri sağlayarak bu alanda uzmanlaşmalarını sağlar. Asya Akademi’nin sunmuş olduğu İşyeri Hekimliği Kursu, kaliteli eğitim ve uzman kadrosuyla ön plana çıkar.

İş sağlığı ve güvenliği, iş yerlerinde çalışanların refahını ve verimliliğini artırır. İşyeri hekimleri, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önceden tespit edilmesi ve önlemlerin alınması konusunda önemli bir role sahiptir. İşyerlerindeki sağlık ve güvenlik politikalarının etkin bir şekilde uygulanması, çalışanların motivasyonunu yükseltir ve iş yerindeki çalışma ortamını iyileştirir.

İşyeri Hekimliği Kursu, iş sağlığı ve güvenliği alanında uzmanlaşmak isteyen hekimlere yönelik kapsamlı bir eğitim programıdır. Bu kurs sayesinde hekimler, işyerlerindeki sağlık ve güvenlik standartlarını anlamak ve uygulamak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olurlar. İşyeri Hekimliği Kursu, uluslararası standartlara uygun olarak düzenlenen ve uzman eğitmenler tarafından verilen bir eğitimdir.

Antalya Asya Akademi, İşyeri Hekimliği Kursu için ideal bir eğitim kurumudur. Kursa katılmak isteyen hekimler, gerekli belgeleri tamamlayarak kayıt olabilirler. Eğitimler uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilir, bu da katılımcılara esneklik ve kolaylık sağlar. Çevrimdışı eğitimler isteğe bağlı olarak alınabilir ve katılımcılar kendi uygun oldukları zaman dilimlerinde bu eğitimlere katılabilirler.