İş yeri Hekimliği Eğitimi

İşyeri Hekimliği Eğitimi Almak İçin Yeni Uzman Akademi’ye Nasıl Ulaşabilirim?

İş yeri Hekimliği Eğitimi ve fiyat bilgisi için 0 (212) 809 41 06 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Ayrıca; sitemizde bulunan formu eksiksiz bir şekilde doldurup bize göndermeniz halinde hem fiyatlar hakkında hem de kurs ile ilgili gerekli bilgileri sunmamız mümkün olacaktır.           

Böylece erken kayıt avantajlarımızdan da yararlanabilirsiniz.

Kimler Yeni Uzman Akademi’den İşyeri  Hekimliği Eğitimi Alabilir?

Türkiye’deki üniversitelerin tıp fakültelerinden  mezun olanlar  ve de  yurtdışında tıp fakültelerinde okumuş ve YÖK’ten denklik almış (diploması sağlık bakanlığınca onaylı) tıp fakültesi mezunları Yeni Uzman Akademi’den işyeri hekimliği kursu alabilirler.

Yeni Uzman Akademi’de İşyeri Hekimliği Eğitim Programı Nasıldır?

Yeni Uzman Akademi’de “İşyeri Hekimi Eğitimi”  220 saattir. Dersler teorik ve pratik olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır.  Eğitimin teorik kısmı 180 saat, pratik kısmı ise 40 saattir.Teorik eğitimlerimizin 90 saati Yeni Uzman Akademi sitesi üzerinden uzaktan eğitim şeklinde yapılmaktadır. 90 saati ise örgün eğitim olarak Yeni Uzman Akademi binasında saha deneyimine sahip akademik kadromuz tarafından verilmektedir. (Pandemi sebebiyle örgün eğim dersleri Yeni Uzman Akademi’nin akademik kadrosu tarafından internet üzerinden “canlı ders” olarak yapılmaktadır.  40 saati ise pratik eğitim (staj) olarak işyeri hekimi bulunan iş yerlerinde verilmektedir.

Pratik (staj) Eğitimini Nerede Ve Nasıl Alabilirim?

Yeni Uzman Akademi, sağlık hizmeti verdiği firmalarda bünyesinde bulundurduğu işyeri hekimlerinin deneyim ve bilgi aktarım avantajı eşliğinde siz değerli işyeri hekimlerimizin staj yapma problemini de çözüyor.

Yeni Uzman Akademi’de Alacağım Derslerin İçerikleri Nelerdir?

Yeni Uzman Akademi’de göreceğiniz dersler ve içeriği gireceğiniz sınavın içeriği ile birebir örtüşmekle beraber ÇSGB ( Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir. Ve ders içerikleri;

Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

Temel Hukuk

İş Hukuku

Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

Çalışma Ortamı Gözetimi

İş Hijyeni

Fiziksel Risk Etmenleri

Kimyasal Risk Etmenleri

Biyolojik Risk Etmenleri

Psikososyal Risk Etmenleri

Ergonomi

Korunma Politikaları

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar

Büyük Endüstriyel Kazalar

İş Kazaları

İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi

Meslek Hastalıklarına Giriş

İşle İlgili Hastalıklar

Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları

Mesleki Kalp-Damar Sistemi Hastalıkları

Mesleki Cilt Hastalıkları

Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları

Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları

Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar

Mesleki Kanserler

Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

Mesleki İşitme Kayıpları

Toksikoloji

İş Sağlığında Güncel Konular

Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları

Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi

Çalışma Yaşamı Ve Beslenme

Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim

İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım

İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirilmesi

İş Sağlığı Etiği

Küçük Grup Dinamiğine Dayalı Vaka Çalışması

Son Test ve Genel Değerlendirme

şeklindedir.

Yeni Uzman Akademi’de İşyeri Hekimliği Kursuna Kayıt Yapmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Diploma ( Fakülte Mezun Diploması veya Uzmanlık Diploması) Fotokopisi

Kimlik Fotokopisi

1 Adet Fotoğraf