Torbalı İş Güvenliği Kursu +90 555 162 10 11

ASYA AKADEMİ’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

 İş sağlığı ve güvenliği tüm dünyada gittikçe önem kazandığı gibi ülkemizde de aynı doğrultuda önem kazanmaya devam etmektedir. Torbalı, iş sağlığı ve güvenliği kursu hizmetlerinin öncüsü haline gelerek diğer illere de öncülük etmiştir. Torbalı iş güvenliği kursu eğitimleri ile birçok uzmanın yetişmesini sağlamıştır. İş sağlığı ve güvenliği alanındaki gelişmeleri yakından takip eden herkes Torbalı iş sağlığı ve güvenliği kurslarının başarısından da haberdardır.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Ne Demektir?  

İşyeri ve işçi ile sınırlandırılmadan, bir işletmenin gerçekleştirdiği faaliyetler sonucu etkilenen tüm insanların sağlığına ve güvenliğine etki etmesi muhtemel tehlikelerin ve tehlikeleri doğurması söz konusu etmenlerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için sürdürülen bilimsel çalışmalar şeklinde tanımlayabiliriz.

İş sağlığı ve güvenliğinin tanımını ILO ve WHO ise;  “Her türlü işte çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik durumlarının korunması ve geliştirilmesi, çalışma şartlarından ötürü çalışanların sağlıklarının yitirilmesinin önlenmesi, çalışma sırasında sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek faktörlerden korunmaları, onların fizyolojik ve psikolojik yapılarına uygun bir işe yerleştirilmesi ve bunun sürdürülmesini, özetle işin çalışana, çalışanın da işe uygunluğunun sağlanmasını amaçlar. ” şeklinde tanımlanmıştır.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarının Amacı Nedir?

İş sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarında üç temel amaç bulunmaktadır:

1-Çalışanların korunmasını sağlamak:

– Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak,

– Çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak,

– Çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak ve geliştirmek,

2-İşletmelerin korunması sağlamak:

– Kaza veya istenmeyen olayları önceden tespit edip gereken önlemleri alarak, oluşabilecek direkt ve dolaylı zarar ve ödemeleri önlemek,

3- Üretimin korunması sağlamak:

– Üretimin devamlılığını sağlamak,

– Verimi artırmaktır.

Ülkemizde İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları:

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları 30 Haziran 2012 tarihine kadar Tüzük ve Yönetmelikler aracılığı ile yürütülmekteydi. Bu tarihte 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yayımlanması üzerine, tüm sektörler kanun kapsamına alınmıştır.

6331 Sayılı Kanunun amacı ise,  işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarında İSG Uzmanlarının Rolü

İş Sağlığı Ve Güvenliği ( İSG) Uzmanı Ne Demektir?

6331 Sayılı Kanun’da, İş Güvenliği Uzmanı, usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, teknik eleman olarak tanımlanmıştır.

İş Sağlığı Ve Güvenliği (İSG) Uzmanlarının Sınıflandırılması:  

İş güvenliği uzmanları,

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı,

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı,

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır.

 Bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı Olabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olabilmek için ilgili bakanlık tarafından belirlenmiş kriterler vardır. Bu kriterleri sıralayacak olursak;

I – İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Almak:

İSG Uzmanı olmak isteyen adaylar öncelikle, Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başta, Yeni Uzman Akademi olmak üzere, eğitim verme yetkisine sahip eğitim programlarından uygun eğitim programını almalıdır. Yeni Uzman Akademi Torbalı iş güvenliği kursu olarak hizmet veren bir eğitim kurumudur.  

 Torbalı eğitim alanında Türkiye’nin en gözde şehri olduğu gibi, Torbalı iş güvenliği kursu eğitimlerinde de önemini korumaya devam ediyor.    

A – İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

  1. Diploma
  2. Kimlik ( Nüfus Cüzdanı)
  3. Kurs kayıt başvuru dilekçesi ( kurs başvuru sırasında Yeni Uzman Akademi’den alabilirsiniz.)

Bİş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı Olabilmek İçin Hangi Bölümlerden Mezun Olmak Gerekmektedir?

Mimarlık – Mühendislik Fakültesi Bölümleri

Teknik Eğitim Fakültesi Bölümleri

Fen Fakültelerinin, Fizik, Kimya, Biyoloji Bölümleri

Meslek Yüksek Okullarının, İş Sağlığı Ve Güvenliği Programlarına ait diploma sahibi olmaları gerekmektedir.

Aile ve Çalışma, Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sadece yukarıdaki bölüm ve programlara ait diploma sahiplerinin İSG Uzmanı olmalarına izin verilmiştir.

C –  Eğitim Süresi Ne Kadardır?

Torbalı iş güvenliği kurslarında olduğu gibi tüm İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri her sınıf için ( A –B- C) 220 saattir. Bu dersler,

90 saat uzaktan eğitim

90 saat örgün eğitim

40 saat staj eğitimidir.

DPandemi Süreci İçerisinde Eğitimler Nasıl Yapılmaktadır?

Yeni Uzman Akademi Eğitim Kurumları olarak, uzaktan eğitimlerimizi internet portalımızdan kişiye özel kullanıcı adı ve şifre ile yaptığımız gibi yine aynı sistem üzerinden eğitimlerimize devam etmekteyiz.

Örgün eğitimlerimizi pandemi dönemi öncesinde Yeni Uzman Akademi’nin modern sınıflarında deneyimli eğitim kadrosu rehberliğinde yapılmaktaydı. Özellikle Torbalı iş güvenliği kursu olarak hizmet veren eğitim kurumları çok yoğun olacağından, pandemi süreci ile birlikte örgün eğitimlerimizi internet ortamına taşımış ve Yeni Uzman Akademi eğitim kadrosu ile derslerine online olarak devam etmektedir.

Staj eğitimlerini, sosyal mesafe kurallarına uyarak küçük gruplar halinde uygun işyerlerinde Torbalı iş güvenliği kursu Yeni Uzman Akademi, İSG Uzmanlarının rehberliğinde, devam etmektedir.

II. İSG Sınavlarından Başarılı Olmak:

İSG Uzman adaylarının yılda iki defa ÖSYM tarafından yapılan İSG sınavlarına girmesi ve yeterli puanı almak zorundadır. Sınavdan başarısız olan kursiyerler tekrar kurs almadan, ÖSYM işlemlerini gerçekleştirerek sonraki sınavlara girebilirler.

III. İş Güvenliği Sertifikasına Sahip Olmak:

ÖSYM tarafından yılda iki defa yapılan İSG sınavlarından başarılı olan katılımcılara Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası düzenlenir. İSG Uzmanları, İSG Kâtip uygulamasında sertifikalarının görülmesi ve isimlerinin profesyoneller sütununda aktif hale gelmesi ile birlikte, İSG Uzmanı olarak görev yapabilirler.

Yeni Uzman Akademi’de İSG Eğitimleri:

Yeni Uzman Akademi, Torbalı iş güvenliği kursu eğitim programlarına devam ediyor. Sizler de Yeni Uzman Akademi’nin eğitim programlarına katılarak,  İSG kursu katılımcıları için özel hazırlamış olduğu fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

Yeni Uzman Akademi’ye kayıt yaptıran bütün kursiyerlerimize eğitim kadromuz tarafından hazırlanan ve satışı olmayan İSG Hazırlık Kitabı, dijital ders notları ve deneme sınavları ve ayrıca her sınav öncesi, Torbalı iş güvenliği kursunda, soru çözme kampları ile eğitimdeki farkımızı bir defa daha fark ettiriyoruz.

Hemen Arayın